分类
关于股票基本知识书籍

百利汇(FXPRIMUS)外汇平台测评

百利汇(FXPRIMUS)外汇平台测评

2018-12-02 19:32 เผยแพร่ใน ฮ่องกงจีน

ฉันรายงานว่า 111 FXPRIMUS แบรนด์ไม่อนุญาตให้เข้าถึงกองทุน บัญชี MT4: 3503673-3503671-3503619 กำไรทั้งหมดในบัญชีทั้งสามนี้จะถูกหักรวมถึงค่าคอมมิชชั่นของหน่วยงานเวทีหลังเวทีไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มนี้เรียกฉันว่าลงชื่อฉันละเมิดการค้าก่อนที่จะให้เงินแก่ฉันเมื่อฉันบอกว่าฉันจะเรียกตำรวจพวกเขาให้ กองทุนฉันพวกเขาล้างกำไรและคอมมิชชั่นของฉันและส่งอีเมลถึงฉันโดยบอกว่าการซื้อขายของฉันมีอิทธิพลต่อการซื้อขายของลูกค้ารายอื่น ฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่ได้นอนซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของโลกตอนนี้ WikiFX ตั้งใจที่จะไปหาตำรวจเพื่อบันทึก FXPRIMUS แพลตฟอร์มแบรนด์ดูหมิ่น IQ 百利汇(FXPRIMUS)外汇平台测评 ของนักลงทุนจีนและยังคงใช้ความฉลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อนักลงทุนจำนวนมาก คนต่อไปนี้อัปโหลดหลักฐาน 1: มันเป็นการดูหมิ่น IQ ของนักลงทุนจีนตราบใดที่กำไรมีมากขึ้นมันจะยกเลิกฟังก์ชั่นการถอนด้วยวิธีการ สำหรับบัญชีที่มีกำไรมันจะปิดสถานะของคุณโดยขยายการแพร่กระจายนำไปสู่การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคุณและบอกว่าคุณกำลังทำการค้าอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากการซื้อขายของคุณมีอิทธิพลต่อการซื้อขายของลูกค้ารายอื่นดังนั้นจึงหักกำไรของคุณ การลงนามข้อตกลงเพื่อยอมรับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายคุณจะได้รับเงินทุนของคุณต่อไปนี้เป็นภาพหน้าจอของอีเมลและการหักกำไร 2: แพลตฟอร์มดังกล่าวบอกว่าคุณละเมิดการซื้อขายตามขนาดผลกำไรของนักลงทุนมันจะแจ้งให้คุณทราบว่าการค้าของคุณส่งผลต่อการซื้อขายของลูกค้ารายอื่นหากบัญชีของคุณมีกำไรน้อย ฉันอยากจะบอกว่า: ฉันนอนไม่หลับทำไมมันส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก? ภาพหน้าจอต่อไปนี้เป็นการหักกำไร 3: ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ $ 4.5 ต่อล็อต แต่ถ้าคุณค้าขายเป็นจำนวนมากหรือทำเงินมันจะลดลงเป็น $ 2.5 ต่อล็อตแม้แต่ $ 1 มันจะไม่คืนค่านายหน้าให้คุณโดยบอกว่ามันได้หักค่าคอมมิชชั่นของคุณตั้งแต่ การซื้อขายของคุณผิดกฎหมายและจะบล็อกตัวแทนของคุณหลังเวที ด้วยวิธีนี้ลูกค้าสามารถเสียเงินเพียงอย่างเดียวหวังว่า WikiFX สามารถช่วยฉันจัดการกับค่าคอมมิชชันที่ได้รับการล้างและกำไรหัก

本人举报百利汇FXPRIMUS品牌不给出金本人和客户,账户MT4:3503673-3503671-3503619-这三个账户盈利全部被扣,包括代理佣金也全部被扣,现在代理后台已经被封登录不上,平台喊我签说我违规交易才给我出本金,但我说要报警就给我出了本金,盈利和佣金全不被扣完清0,发邮件说我账户多IP交易影响他们平台的客户交易,我想说我不睡觉还影响到全地球人休息?现在外汇天眼维权和打算去警方备案,百利汇FXPRIMUS品牌外汇平台侮辱中国投资者的智商,连续用小聪明坑害许多投资者,下面一一上传证据。 一:侮辱中国投资者的智商,只要投资者账户亏损和资金小就账户资金提取自由,账户盈利了或佣金多了就会耍套路给你账户取消取款功能不给你提取资金。 对于盈利多的账户直接在停盘时间点差变大,然后平台直接给你全部平仓,导致盈利亏损过半,然后直接说你多IP交易影响,同样的借口说你多IP交易影响别的客户交易,属于违规交易,然后盈利扣除你的,然后不给你做交易了,账户也直接封掉你的让你出本金,然后又刷套路想出本金没有那么简单,必须签协议说自己是违规交易才给你出本金,下面是直接平仓给你发个邮件和扣除盈利图 二:平台根据投资者盈利大小说你违规交易,小盈利账户会邮件通知你说你的交易影响了他们平台客户的交易,我很想骂一句:我不睡觉难道影响到全地球的人睡不着?这么扯淡的借口,下面就有投资者盈利被扣除看下图 三:就是做了百利汇的代理的话,代理交易手数过多本来返佣一手4.5美金,看你赚钱了平台直接给你将到2.5美金一手,但看你交易量大还是赚钱就直接给你将到一美金一手返佣,然后半个月不给你返佣说你的客户违规交易直接把你所有的佣金清0,代理后台一封,最后一毛钱都没有了 百利汇这波操作手法真的是空手套白狼,消费者只能亏钱,赚钱的不要想能出一分钱,希望外汇天眼平台可以帮我处理下,佣金已经清0,盈利也被扣除

百利汇(FXPRIMUS)外汇平台测评

When you follow 高额返佣|稳定EA|金牌讲师-【QQ:7890841】, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

百利汇(FXPRIMUS)外汇平台测评

2018-12-02 19:32 출시 홍콩

FXPRIMUS 사기 플랫폼은 이익을 공제하고 커미션을 정리했습니다.

나는 111의 FXPRIMUS 브랜드는 자금에 대한 액세스 권한을 부여하지 않습니다. MT4 계정 : 3503673-3503671-3503619. 이 百利汇(FXPRIMUS)外汇平台测评 세 계정의 모든 이익은 대행사 수수료를 포함하여 공제됩니다. 무대 뒤에서 로그인 할 수 없습니다. 플랫폼에서 본인에게 교장을 제공하기 전에 거래를 위반했다는 서명을하도록 요청했습니다. 그들은 저의 펀드를 정리하고 저의 거래가 다른 고객의 거래에 영향을 미쳤다는 이메일을 보냈습니다. 나는 잠들지 않는다고 말하고 싶다. 지구의 나머지 부분에 영향을 미치는가? 이제 WikiFX는 경찰을 찾아 기록을 세우려고한다. 그만큼 FXPRIMUS 브랜드 플랫폼은 중국 투자자의 IQ를 모욕하며 많은 영리를 계속 사용하여 많은 투자자에게 해를 끼칩니다. 다음은 증거를 업로드합니다. 1 : 그것은 중국 투자자의 IQ를 百利汇(FXPRIMUS)外汇平台测评 모욕합니다. 이익이 많을수록 인출 기능을 취소합니다. 수익성있는 계정의 경우 스프레드를 百利汇(FXPRIMUS)外汇平台测评 확장하고 큰 손실을 초래하여 거래가 다른 고객의 거래에 영향을 미치므로 불법 거래하고 있다고 말하면 이익을 공제하고 거래를 금지하는 것입니다. 불법 행위 인정 계약에 서명하면 자금을 얻을 수 있습니다. 다음은 이메일 스크린 샷과 이익 공제입니다. 2 : 플랫폼은 투자자의 이익 규모에 따라 거래를 위반했다고 말했다. 계정이 적은 이익을 가지고 있다면 거래가 다른 고객의 거래에 영향을 미쳤다는 것을 알 수 있습니다. 나는 말하고 싶습니다 : 나는 잠들지 百利汇(FXPRIMUS)外汇平台测评 않습니다. 왜 전세계 사람들에게 영향을 미칩니 까? 다음 스크린 샷은 이익 공제입니다. 3 : 커미션은 로트 당 $ 4.5입니다. 그러나 많은 금액을 거래하거나 돈을 벌면 로트 당 $ 2.5로 줄어 듭니다. 심지어 $ 1. 커미션을 반환하지 않으므로 커미션을 청산하지 않습니다. 당신의 거래는 불법이며, 당신의 에이전트를 무대 뒤에서 막을 것입니다. 이러한 방식으로 고객은 돈을 잃을 수 있습니다. WikiFX가 처리하는 데 百利汇(FXPRIMUS)外汇平台测评 도움을 줄 수 있기를 바랍니다. 수수료가 지워지고 이익이 공제되었습니다.

다음은 원래 권장 사항입니다.

本人举报百利汇FXPRIMUS品牌不给出金本人和客户,账户MT4:3503673-3503671-3503619-这三个账户盈利全部被扣,包括代理佣金也全部被扣,现在代理后台已经被封登录不上,平台喊我签说我违规交易才给我出本金,但我说要报警就给我出了本金,盈利和佣金全不被扣完清0,发邮件说我账户多IP交易影响他们平台的客户交易,我想说我不睡觉还影响到全地球人休息?现在外汇天眼维权和打算去警方备案,百利汇FXPRIMUS品牌外汇平台侮辱中国投资者的智商,连续用小聪明坑害许多投资者,下面一一上传证据。 一:侮辱中国投资者的智商,只要投资者账户亏损和资金小就账户资金提取自由,账户盈利了或佣金多了就会耍套路给你账户取消取款功能不给你提取资金。 对于盈利多的账户直接在停盘时间点差变大,然后平台直接给你全部平仓,导致盈利亏损过半,然后直接说你多IP交易影响,同样的借口说你多IP交易影响别的客户交易,属于违规交易,然后盈利扣除你的,然后不给你做交易了,账户也直接封掉你的让你出本金,然后又刷套路想出本金没有那么简单,必须签协议说自己是违规交易才给你出本金,下面是直接平仓给你发个邮件和扣除盈利图 二:平台根据投资者盈利大小说你违规交易,小盈利账户会邮件通知你说你的交易影响了他们平台客户的交易,我很想骂一句:我不睡觉难道影响到全地球的人睡不着?这么扯淡的借口,下面就有投资者盈利被扣除看下图 三:就是做了百利汇的代理的话,代理交易手数过多本来返佣一手4.5美金,看你赚钱了平台直接给你将到2.5美金一手,但看你交易量大还是赚钱就直接给你将到一美金一手返佣,然后半个月不给你返佣说你的客户违规交易直接把你所有的佣金清0,代理后台一封,最后一毛钱都没有了 百利汇这波操作手法真的是空手套白狼,消费者只能亏钱,赚钱的不要想能出一分钱,希望外汇天眼平台可以帮我处理下,佣金已经清0,盈利也被扣除